Gelişimsel Pediatri'nin ve Gelişimsel Pediatri Derneğinin Tarihçesi

Gelişimsel Pediatri Derneği, 22 Mart 2010 tarihinde Ankara’da kurulmuş ve etkinliklerine başlamıştır. Dünyada Gelişimsel Pediatri’nin başlangıcı 1980’li yıllara uzanır. Gelişimsel Pediatri biliminin ülkemizde başlangıcı ise Prof. Dr. İlgi Ertem tarafından gerçekleştirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Yale Üniversitesi’nde Gelişimsel Pediatri yan dal eğitimi ve öğretim üyeliği yapan hocamız, 1995’te ülkemize dönerek Gelişimsel Pediatri’yi geliştirme çabalarına başlamıştır. Bu çabalar sonrasında Ankara Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ında 2000 yılında ilk Gelişimsel Pediatri Ünitesi ve ardından Bilim Dalı kurulmuştur. Ertem, ülkemizde Gelişimsel Pediatri’nin yan dal uzmanlık eğitimi olması için çabalarını sürdürmekte iken, alanda uzman yetiştirebilmek için Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Gelişimsel Pediatri Tezli Yüksek Lisans (Master) Programını, ardından UNICEF ve Sağlık Bakanlığı’nın katılımı ile Gelişimsel Pediatri Üniteleri Projesi ve Eğitim Programını gerçekleştirmiştir.

Gelişimsel Pediatri Üniteleri Projesi, Ankara Üniversitesi, T.C. Sağlık Bakanlığı ve UNICEF işbirliği ile Eylül 2009 - Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Bu proje, henüz yan dal olmayan Gelişimsel Pediatri biliminin uygulamalarının ülkemizde yaygınlaştırılabilmesini amaçlamaktadır ve uluslararası alan yazında özgün bir eğitim programı ve model olarak yer almıştır. Bu amaçla, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı, Sağlık Bakanlığı’nın uygun ve önemli gördüğü eğitim ve araştırma hastanelerinin belirlediği Gelişimsel Pediatri Ünitesi ekiplerine üç aylık süre ile eğitim vermiş, UNICEF de bu ekiplerin Ankara’da kalış ve ünite donanımlarını desteklemiştir.

Gelişimsel Pediatri biliminin yan dal olması ve derneğimizin kuruluşu öncesinde Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Gelişimsel Pediatri Tezli Yüksek Lisans Programı ve Ankara Üniversitesi Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı, Sağlık Bakanlığı ve UNICEF Gelişimsel Pediatri Üniteleri Projesi ile toplam dört çocuk hekimi ve yedi çocuk gelişimi uzmanı gelişimsel pediatri alanında eğitim almıştır. Bu eğitimler sonrasında kurulan Gelişimsel Pediatri Üniteleri gelişimsel zorlukları, engelleri olan çocukların değerlendirilmesini, tanı, tetkik ve tedavilerinin düzenlenmesini sağlamışlardır. Kuruldukları tarihten itibaren Gelişimsel Pediatri Üniteleri’nde görülen çocuk ve aile sayısı her geçen yıl artmaktadır. 2018 yılında 10 ünite faaliyet göstermekte olup hizmet verilen gelişimsel zorluğu, engeli olan çocuk sayısı yaklaşık 36.000 olarak belirlenmiştir.

Hocamızın geliştirdiği bu eğitim programları ve aldığı Dünya Sağlık Örgütü, National Institute of Health (NIH) araştırma projeleri ile ülkemizde pek çok Gelişimsel Pediatri uzmanı çocuk hekimi yetişmiş, bu uzmanlar çalıştıkları çocuk hastanelerinde Gelişimsel Pediatri Ünitelerini kurularak hizmet vermeye başlamışlardır. Bu merkezler: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Gelişimsel Pediatri Bölümü, İnönü Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,  Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Gelişimsel Pediatri Bölümü, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’dir.

Gelişimsel Pediatri, hizmetlerinin önemine inanan çocuk hekimleri ve ailelerin verdiği yoğun emek, destek ve çalışmalar sonrasında 26 Nisan 2011 tarihinde pediatrinin yan dalı olarak kabul edilmiştir. Bu tarihten sonra yetişen yan dal uzmanları ve Gelişimsel Pediatri alanında Yüksek Lisans alarak hizmetlerine devam eden uzman pediatristler, ülkenin farklı bölgelerinde hizmetlerini sürdürmektedirler. 

Sayfamızı Paylaşın

Yorumlar (0)

Yorum Ekleyin