Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi

1st International Developmental Pediatrics Congress

Ülkemizde Gelişimsel Pediatri alanında yapılmış olan ilk kongre, Gelişimsel Pediatri Derneği, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve UNICEF tarafından desteklenerek, 7-9 Nisan 2011 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir. İlk olmasına karşılık bu kongreye farklı disiplinlerden yaklaşık 800 uzman katılmıştır. Ulusal olmasına karşılık kongre bölge ülkelerinde büyük ilgi uyandırmış, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Hırvatistan, İsviçre, Kırgızistan, Sırbistan ve Türkmenistan olmak üzere 10 ülkeden katılım gerçekleşmiştir. Kongre’ye başta çocuk hekimleri olmak üzere, aile hekimi, halk sağlığı, çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, fizyoterapi, çocuk gelişimi ve eğitimi, dil ve konuşma terapisi, ergoterapi, erken destek (müdahale), özel eğitim, psikoloji, sosyal hizmetler ve diğer alanlarda gelişimsel zorlukları olan çocukların ve ailelerinin desteklenmesi için çalışan uzmanlar, öğrenciler, aileler ve Devlet kurumlarından yetkililer katılmıştır. Bu kongre, Gelişimsel Pediatri alanında ülkemizde yapılan çalışmaların dünyaya tanıtımı için olanak sağlamış ve bilimsel destek konusunda talebi arttırmıştır. Kongre sonrasında özellikle Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Sırbistan gibi Balkan ülkeleri ve Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi Orta Asya ülkelerinden Gelişimsel Pediatri alanında Gelişimsel Pediatri konusunda destek istemleri olmuş, ortak çalışmalar gerçekleşmiştir

  • Görevi:

1st International Developmental Pediatrics Congress

Dünyada bir ilk olan Uluslararası Gelişimsel Pediatri Kongresi 2-5 Aralık 2015 tarihinde İstanbul’da Gelişimsel Pediatri Derneği ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenmiştir (https://developmentalpediatrics.net/idpac2015/). Dünyanın pek çok ülkesinde gelişimsel riskleri ve zorlukları, özel gereksinimleri ve engelleri olan milyonlarca çocuk, yeterli destek görmemekte ve daha gelişmiş ülkelerde ulaşabilecekleri gelişimsel potansiyellerine ulaşamamaktadır. Uluslararası Gelişimsel Pediatri Kongresi, gelişimsel pediatri alanında ve çocukluk döneminde gelişim ve engeller konusunda çalışan klinisyenleri, araştırmacıları, savunucuları ve politika geliştiricileri “uluslararası ve disiplinler üstü bir çatı altında” buluşturarak bu eşitsizliğin giderilmesine destek olmayı amaçlamıştır. Uluslararası Gelişimsel Pediatri Kongresi iki yılda bir Uluslararası Engelliler Günü olan 3 Aralık’ta düşük ya da orta gelirli bir ülkede düzenlenmiş; 2017 Kongresi Mumbai Hindistan’da (https://developmentalpediatrics.net/idpac2017/ ), 2019 kongresi Manila Filipinlerde (https://developmentalpediatrics.net/idpac2019/ ) gerçekleştirilmiştir. Dördüncü olan 2021 kongresi çevrimiçi kongre olarak International Developmental Pediatrics Association (IDPA) ve Arab Network for Early Childhood işbirliği ile 2-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecektir.

1.Uluslararası Gelişimsel Pediatri Kongresi, Gelişimsel Pediatri Derneği ve Ankara Üniversitesi tarafından Sabancı Vakfı’nın ev sahipliği ve desteği ile düzenlenmiştir. Kongre, UNICEF Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Ofisi (UNICEF-CEECIS), UNICEF Türkiye, Autism Speaks, Bernard van Leer Fonu(BvL), Uluslarası Çocuk Merkezi (ICC), T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve çok sayıda kuruluş tarafından desteklenmiştir.

Kongre’nin ana teması “Erken Çocukluk Döneminde Gelişimsel Zorluklar ve Engellere Yaklaşım” olmuştur. Kongrede farklı ülkelerden uzmanların katılımı ile çok sayıda bilimsel sunum, panel, çalıştay ve araştırma sunumu yapılmıştır. Uluslararası düzeyde geliştirilen ilk araç olan “Uluslararası Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi (GİDR)”nin kongrede tanıtımı yapılmış İngilizce, Rusça, Türkçe olmak üzere üç farklı dildeki kurslarda uygulayıcı eğitimi verilmiştir. Ayrıca kongrede, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde erken çocukluk döneminde gelişimsel zorlukları saptamak ve sağaltmak amacıyla geliştirilen pek çok kanıta dayalı yenilikçi yöntem yer almıştır.

Kongre, başta çocuk hekimleri olmak üzere, aile hekimi, halk sağlığı, çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, fizyoterapi, çocuk gelişimi ve eğitimi, dil ve konuşma terapisi, ergoterapi, erken destek (müdahale), odyoloji, özel eğitim, psikoloji, sosyal hizmetler ve diğer alanlarda gelişimsel zorlukları ve engelleri olan çocukların ve ailelerinin desteklenmesi için çalışan uzmanları ve ailelerini bir araya getirecek; bilimsel bilgileri, kanıta dayalı uygulama ve politikaları ve ayrıca deneyim, görüş, tutku ve hayallerimizi paylaşmamızı sağlamıştır.

Kongrenin ana dili İngilizce olmuş, 2. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi ile birleşmesi ve UNICEF-CEECIS bölgemizdeki ülkelerin gereksinimleri nedeniyle Türkçe ve Rusça’ya eşzamanlı çeviri sağlanmıştır.
 

https://developmentalpediatrics.net/idpac2015/