Seninle Gelişirim Kitabı Projesi

Seninle Gelişirim Kitabı Projesi

Gelişimsel Pediatri Derneği üyeleri tarafından yapılan araştırmalar, ülkemizde ve dünyada bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişimi destekleyen önerilerin ailelere yeterince ulaşmadığını göstermektedir.

  • Görevi:

Seninle Gelişirim Kitabı Projesi

Gelişimsel Pediatri Derneği üyeleri tarafından yapılan araştırmalar, ülkemizde ve dünyada bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişimi destekleyen önerilerin ailelere yeterince ulaşmadığını göstermektedir. Ayrıca yapılan araştırmalarda bebekliğin altıncı ayından başlayarak çocuklara kitap okumanın dil ve bilişsel gelişimi desteklediği görülmektedir. Seninle Gelişirim Kitabı Projesi bu iki bilimsel veriyi bünyesinde birleştirmektedir. Bebeklik döneminde çocuklara okunabilecek bir kitap olarak Gelişimsel Pediatri Derneği tarafından hazırlanan “Seninle Gelişirim” adlı resimli kitapta erken yaşlarda çocukların gelişimlerini destekleyici öneriler mani yapısındaki küçük şiirler ile aktarılmaktadır. Böylece aileler hem bebeklerine kitap okumakta hem de okudukları kitaptan bebeklerinin gelişimini destekleyecek etkinlikleri öğrenmektedirler. Gelişimsel Pediatri Derneği’nin Seninle Gelişirim Kitabı Projesi ile hedefi, doğan her çocuğa ve ailesine sağlık izlemi sırasında bu kitabın ulaştırılması, böylelikle her çocuğun kendisine ait okunabilecek bir kitabının olması; ailelerin çocuklarına kitap okuma konusundaki farkındalıklarının arttırılması ve gelişimi destekleyici önerilerin kitap yoluyla ailelere ulaşmasıdır.
Gelişimsel Pediatri Derneği, Türkçe aslı maniler şeklinde yazılmış olan Seninle Gelişirim Kitabını yine şiir düzeninde İngilizce’ ye çevirme aşamasındadır. Seninle Gelişirim Kitabı, Gelişimsel Pediatri Derneği’nin kurmuş olduğu uluslararası ortaklıklar sayesinde hızla Azerbaycan Türkçesi, Arapça, Arnavutça, Çince, Hırvatça, Rusça, Sırpça, İtalyanca gibi dillere çevrilmiştir.