Gelişimsel Pediatri'ye Giriş Kursları

Uluslararası Ekipler İçin Gelişimsel Pediatri'ye Giriş Kursları

Gelişimsel Pediatri Derneği, Ankara Üniversitesi Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı, UNICEF- Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu (ODA/BDT) Bölge Ofisi ve UNICEF-Türkiye Ofisi işbirliği ile düzenlenmektedir

  • Görevi:

Uluslararası Ekipler İçin Gelişimsel Pediatri'ye Giriş Kursları

Uluslararası Ekipler İçin Gelişimsel Pediatri'ye Giriş Kursları, Gelişimsel Pediatri Derneği, Ankara Üniversitesi Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı, UNICEF- Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu (ODA/BDT) Bölge Ofisi ve UNICEF-Türkiye Ofisi işbirliği ile 18-22 Kasım 2013, 16-20 Haziran 2014 ve 6-9 Aralık 2016 tarihlerinde olmak üzere 3 kez düzenlenmiştir. Bu kurslara Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Hırvatistan, Kırgızistan, Sırbistan, Makedonya ve Türkmenistan’dan olmak üzere 65 uzman katılmıştır. Kursun amacı henüz Gelişimsel Pediatri bilim dalı olmayan ülkelerden gelen üst düzey politika geliştiricilere ve farklı alanlardan uzmanlara, ülkelerinde Gelişimsel Pediatri Birimleri kurmak için gerekli ilk adımların aktarılmasıdır. Bu kurs kapsamında, ülkemizde uluslararası düzeyde kullanılmak üzere, erken çocukluk döneminde gelişimin izlenmesi, desteklenmesi, erken tanı, tedavi ve erken müdahele ile ilgili teknik ve yöntemler tanıtılmış, teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir.