Aksaray'da Otizmli Bireylere Karşı Yaşanan Üzücü Olay

Kamuoyuna,

Gelişimsel Pediatri Derneği olarak Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulu’nda 07.11.2019 tarihinde bazı velilerinin ve mahalle muhtarının otizmi olan çocukların eğitim aldığı sınıfın kapatılmasını talep ettiğini; okul çıkış saatinde bir araya gelerek grup halinde, otizmi olan çocuklara dışlayıcı tepkiler gösterdiklerini basından ve devlet yetkililerinin açıklamalarından öğrenmiş bulunmaktayız. Bu olay toplumumuzu ve derneğimiz üyelerinin vicdanını yaralamıştır. Özel gereksinimi olan çocuklar ve ailelerinin yaşadığı damgalanma, ayrımcılık, haklarının temin edilmesindeki zorluklar, ayrıştırıcı eğitim gibi uygulamalara ait sorunlar yanında, bireysel ve toplumsal önyargılardan kaynaklanan zorluklar tekrar ülkemizin gündemine gelmiştir. Toplumumuzu aydınlatma görevimizi bir kez daha yerine getirmek amacıyla bu basın bildirisini hazırlamış bulunmaktayız.

Yasal olarak özel gereksinimleri olan bireylerin hakları, uluslararası düzeyde Türkiye Cumhuriyeti’nin imzaladığı Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve ulusal düzeyde Anayasa, kanun, kanun hükmünde kararnameler ve yönetmelikler ile güvence altına alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 42. Maddesi; kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağı, devletin özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri topluma yararlı kılacak tedbirleri alacağı ve eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetlerin “her ne surette olursa olsun engellenemez” olduğu ibareleri yer almaktadır. 5378 sayılı Engelliler Kanununun 4. Maddesinde engelliliğe dayalı ayrımcılık yapılamayacağı, engelli bireylerin tüm hak ve hizmetlerden yararlanması için fırsat eşitliğinin sağlanması, bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için erişilebilirliğin sağlanması ve her tür istismarının önlenmesi, hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim almasının engellenemeyeceği vurgulanmıştır. Bilimsel olarak da Dünya Sağlık Örgütü İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması çerçevesinde özel gereksinimli bireylerin yaşama katılımı en az sağlık durumu kadar önem taşımaktadır. Bu doğrultuda bilimsel ve etik olarak çok önemli bir adım 20.02.2019 tarihinde yürürlüğe konan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) Yönetmeliği’nin İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması temelli olması ve damgalanmayı önlemeyi hedeflemesidir. Buna rağmen ileri uygarlıklardaki uygulamalar düzeyine ulaşmamız için her alanda yapılması gereken pek çok görev bulunmaktadır.

Özel gereksinimi olan çocuklar öncelikle çocuktur ve her çocuk gibi toplumun her bireyinden şefkat, ilgi ve destek görmelidir. Bu olay tüm çocukların gereksinimlerinin açık olarak ihlalini içermekte olup okuldaki diğer çocuklara yanlış ve doğruların aktarılmasını, gereken tüm olumlu ve güven verici adımların atılmasını gerektirmektedir. Acil olarak gerçekleşmesi gereken toplumda herkesin bilinçlenmesidir. Gelişimsel Pediatri Derneği olarak, özel gereksinimi olan çocukların eğitim hakkı başta olmak üzere, çocukların ve ailelerinin yaşadığı zorlukların aşılması için toplumun bilgilendirilmesi dahil bu konuda yapılması gereken tüm çalışmalarda görev almaya hazır olduğumuzu kamuoyuna bildirmek isteriz.

Saygılarımızla,

 

Gelişimsel Pediatri Derneği Yönetim Kurulu

  • Etiketler:
Sayfamızı Paylaşın

Yorumlar (0)

Yorum Ekleyin