Yenidoğan Döneminde Gelişimin İzlenmesi

2019-03-20
Yenidoğan Döneminde Gelişimin İzlenmesi

Gelişimsel Pediatri Derneği ve Ankara Üniversitesi Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı tarafından düzenlenen bu kurslarda Yenidoğan Yoğun Bakım ortamında ve uzun dönem izlemde yenidoğan uzmanlarının izledikleri bebeklerin gelişimlerini desteklemeleri, sorunların erken tanı, tedavi ve yönlendirmesi için neler yapılacağı tartışılmaktadır.